دانلود جزوات دوره های ICDL_2016 کامپیوتر

جهت دریافت منابع روی لینکهای زیر کلیک نمایید :

  • 1-IT_2016.pdf
  • 2-Windows_2016.pdf
  • 3-Word_2016.pdf
  • 4-Excel_2016.pdf
  • 5-Access_2016.pdf
  • 6-PowerPoin_2016.pdf
  • 7-Internet_2016.pdf

  • ...