جزوات توجیهی بدو خدمت سازمان

جهت دریافت منابع روی لینکهای زیر کلیک نمایید :

  • کار تیمی
  • ساختار نظام و دولت
  • فرهنگ سازمانی
  • قانون مدیریت خدمات کشوری
  • قانون اساسی
  • ارتباطات سازمانی

  • برای دانلود همه جزوات فوق بصورت یکجا روی لینک زیر کلیک نمایید
    ...