عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

قانون کار و تامین اجتماعی

12 ساعت 0 ریال - 0

اقتصاد مقاومتی 1 - ویژه کارشناسان - LMS

12 ساعت 0 ریال 1399 LMS

اقتصاد مقاومتی 2 - ویژه مدیران - LMS

12 ساعت 0 ریال 1399 LMS ویژه مدیران

پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی

12 ساعت 0 ریال - دارای LMS

دوره غیرحضوری

0 ساعت 0 ریال 1398

اصول و مبانی برند و برندسازی (ویژه صنایع دستی)

16 ساعت 0 ریال - ویژه صنایع دستی

قوانین و مقررات بازنشستگی(12 ساعت)

12 ساعت 720,000 ریال - ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت

اصول و آداب تشریفات (کارگاهی)

24 ساعت 580,000 ریال - -

احکام زندگی در اسلام - جدید 97

20 ساعت 0 ریال - -

زبان انگلیسی خانم تقوایی

0 ساعت 0 ریال - 0

تامین اجتماعی - مدرس شیخ علی زاده

0 ساعت 0 ریال 1398 0

روخوانی و روان خوانی قرآن

28 ساعت 1,932,000 ریال 1399 0

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد

0 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات آزمون اطلاعات تعویض پلاک شماره گزاری و اصالت خودرو

0 ساعت 0 ریال 1399 0

زبان انگلیسی کارکنان دولت (پیش ازمون)

32 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات فنی خودرو اتحادیه مشاورین اتومبیل مدرس اقای شش پلی

0 ساعت 0 ریال 1399 0

بحث حقوقی مشاورین اتومبیل

0 ساعت 0 ریال 1399 0

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

0 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات safe

0 ساعت 0 ریال 1399 0

آزمون املاک تخصصی بابل

0 ساعت 0 ریال 1400 0

وقف

0 ساعت 0 ریال 1399 0

حقوق املاک

0 ساعت 0 ریال 1399 0

قوانین املاک

0 ساعت 0 ریال 1399 0

ثبت

0 ساعت 0 ریال 1399 0

سوالات حسینی کدرهگیری

0 ساعت 0 ریال 1399 0

آشنایی با مواد سمعی و بصری

0 ساعت 0 ریال 1399 0

اصول و مبانی مدیریت تبلیغات

0 ساعت 0 ریال 1399 0

رهبری تحول در سازمانها

9 ساعت 540,000 ریال 1400 0

مدیریت منابع

9 ساعت 540,000 ریال 1400 0

بهره وری نیروی انسانی

0 ساعت 0 ریال 1400 0

فرآیند و فنون تصمیم گیری

9 ساعت 540,000 ریال 1400 0

کار تیمی و حل مسئله

8 ساعت 480,000 ریال 1400 0

فنون اداره جلسات

0 ساعت 0 ریال 1400 0

بهسازی سازمانی

0 ساعت 0 ریال 1400 0

املاک تخصصی ساری(ویژه ثبت اسناد)

0 ساعت 0 ریال 1402

اپراتوری نیروگاه تولید برق پراکنده

32 ساعت 1,000,000 ریال 1398 ویژه کارکنان شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

آموزش اصناف (غیرحضوری)

0 ساعت 0 ریال 1399 0