عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql

370 ساعت 6,700,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 92 ساعت نظری، 278 ساعت عملی

برنامه نویس C# (Web Application)

100 ساعت 7,920,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 30 ساعت نظری، 70 ساعت عملی

برنامه نویس برنامه های کاربردی Android

180 ساعت 9,112,500 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 45 ساعت نظری، 135 ساعت عملی

کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop

420 ساعت 6,370,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 75 ساعت نظری، 345 ساعت عملی

توسعه دهنده صفحات وب با PHP

130 ساعت 6,700,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 55 ساعت نظری، 75 ساعت عملی

برنامه نویس Visual Basic

132 ساعت 6,480,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 48 ساعت نظری، 84 ساعت عملی

برنامه نویس Visual C

184 ساعت 6,480,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 64 ساعت نظری، 120 ساعت عملی

برنامه نویس JAVA

108 ساعت 9,000,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 36 ساعت نظری، 72 ساعت عملی

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB

170 ساعت 7,200,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 60 ساعت نظری، 110 ساعت عملی

کاربر رایانه (کار و دانش)

300 ساعت 12,750,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای

کاربر ICDL

130 ساعت 7,326,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 30 ساعت نظری، 100 ساعت عملی

برنامه نویس DELPHI , VB

460 ساعت 19,450,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 106 ساعت نظری، 354 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

سرپرست ترخیص کالا

96 ساعت 3,360,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 22 ساعت نظری، 74 ساعت عملی

کاربر امور بانکی

289 ساعت 11,150,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 118 ساعت نظری، 171 ساعت عملی

مسئول سفارشات

160 ساعت 5,600,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 55 ساعت نظری، 105 ساعت عملی

سرپرست ترخیص محصول

88 ساعت 3,080,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 13 ساعت نظری، 75 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

روشهای نوین تدریس (پداگوژی)

30 ساعت 3,000,000 ریال - دوره الزامی برای کسانی که میخواهند در فنی و حرفه ای تدریس کنند

پداگوژی

90 ساعت 3,150,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 27 ساعت نظری، 63 ساعت عملی

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

100 ساعت 3,500,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 25 ساعت نظری، 75 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کار با نرم افزار CATIA

92 ساعت 7,104,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 32 ساعت نظری، 60 ساعت عملی

موردی یافت نشد

عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی مدارات الکترونیک به کمک Pspice

24 ساعت 4,872,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 8 ساعت نظری، 16 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کارور FLUENT

120 ساعت 5,250,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 20 ساعت نظری، 80 ساعت عملی، 20 ساعت کارورزی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

نورپردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY

45 ساعت 6,059,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 13 ساعت نظری، 32 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان

48 ساعت 1,680,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 16 ساعت نظری، 32 ساعت عملی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی

48 ساعت 1,680,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 32 ساعت نظری، 16 ساعت عملی

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

48 ساعت 4,590,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 32 ساعت نظری، 16 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

145 ساعت 5,075,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 48 ساعت نظری، 77 ساعت عملی، 20 ساعت کارورزی

کارآفرینی در گردشگری

43 ساعت 1,575,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 16 ساعت نظری، 27 ساعت عملی

راهنمای گردشگری سلامت

108 ساعت 3,780,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 24 ساعت نظری، 64 ساعت عملی، 20 ساعت کارورزی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

طراحی نقوش گلدوزی با رایانه

120 ساعت 4,200,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 34 ساعت نظری، 86 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

بازاریاب سیستم های انرژی خورشیدی

108 ساعت 3,780,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 33 ساعت نظری، 75 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

بهبود حاصلخیزی خاک با فناوری نانو

38 ساعت 2,660,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 16 ساعت نظری، 22 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

فنون پذیرایی و تشریفات

40 ساعت 1,400,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 13 ساعت نظری، 27 ساعت عملی

مدیر بوم خانه های گردشگری

100 ساعت 3,500,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 23 ساعت نظری، 52 ساعت عملی، 25 ساعت کارورزی

مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ

56 ساعت 1,960,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 16 ساعت نظری، 40 ساعت عملی
عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

بکارگیری رایانه در فوتبال (مقدماتی)

64 ساعت 2,240,000 ریال 1398 فنی و حرفه ای، 20 ساعت نظری، 44 ساعت عملی