عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

هفت مهارت ICDL رایانه - دانشگاه فرهنگیان (کلاس حضوری)

130 ساعت 3,000,000 ریال 1402 شهریه کامل بعد از تشکیل کلاس دریافت می گردد