عنوان دوره مدت دوره شهریه بروزرسانی ملاحظات

فن بیان و سخنرانی

25 ساعت 26,000,000 ریال 1402

گویندگی و اجرا

20 ساعت 27,000,000 ریال 1402

اجرا،فن بیان و سخنوری

24 ساعت 25,000,000 ریال 1402