متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی

شناسه : 2534

کد دوره : 153813123

مدت دوره : 50 ساعت

شهریه دوره : 36,750,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی