نرم افزار EPLAN

شناسه : 2550

کد دوره : 181222127

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 42,755,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : نرم افزار توانمند در زمینه اتوماسیون و کنترل پروسه های صنعتی و مدیریت پروژه های الکتریکی