برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Ms Project

شناسه : 2554

کد دوره : 154012124

مدت دوره : 45 ساعت

شهریه دوره : 33,750,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک مایکروسافت پروژه MS Project