برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera

شناسه : 2556

کد دوره : 154012133

مدت دوره : 50 ساعت

شهریه دوره : 37,500,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera