مدل سازی سه بعدی واحدهای فرایندی با نرم افزار PDMS مقدماتی

شناسه : 2574

کد دوره : 2979

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 31,875,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : مدلسازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با کمک نرم افزار PDMS مقدماتی