بازاریابی تلفنی

شناسه : 2626

کد دوره : TM-11-11-5

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

افزایش سطح مهارت های بیان کلامی - افزایش سطح مهارت های ارتباط کلامی


مخاطبین

پرسنل فروش که با مشتری در ارتباط هستند و همچنین فروشندگان و بازاریابان تلفنی


سرفصل

1-مفهوم بازاریابی تلفنی
2-زمان مناسب برای استفاده از بازاریابی تلفنی
3-مزایا و موانع برقراری ارتباط تلفنی
4-آمادگی قبل از تماس در بازاریابی و فروش تلفنی
5-شروع مکالمه در بازاریابی و فروش تلفنی
6-روش دسترسی به شخص مورد نظر در بازاریابی و فروش تلفنی
7-مدیریت زمان و روش اتمام موفق مکالمه در بازاریابی و فروش تلفنی
8-دسترسی و تعامل با افراد سطوح مختلف در بازاریابی و فروش تلفنی
9-پیوند و ارتباط سریع با مشتری
10-فروش با سوال تلفنی
11-الگوهای طراحی پرزنت تلفنی و تمرین و اجرا