بازاریابی و فروش خدمات

شناسه : 2627

کد دوره : TM-11-11-6

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

در دوره بازاریابی خدمات تلاش می شود تا ضمن ایجاد حساسیت نسبت به دغدغه های کسب و کارهای خدماتی و انتقال ضرورت توجه به مباحث بازاریابی خاص این گروه کسب و کاری، راه‏کارها و شیوه‏هایی کاربردی برای بکارگیری بهینه اصول، مبانی و ابزارهای بازاریابی در حوزه خدمات در اختیار مخاطبان قرار گیرد


مخاطبین

کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط صاحبان کسب و کارهای خدماتی خرد دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی و MBA علاقمندان به ارتقای دانش و مهارت های شغلی در حوزه بازاریابیسرفصل

مروری سریع بر مبانی و مقدمات بازاریابی
تعریف خدمت، اجزا و بخش های تشکیل دهنده آن
انواع خدمات
تفاوت خدمت و محصول
خدمات حمایتی پیرامون فروش
گام به گام بازاریابی خدمات (تحقیقات بازاریابی، STP و آمیخته بازاریابی خدمات)
رضایت و عوامل بوجود آورنده نارضایتی
شکاف های کیفیت خدمات
رسیدگی به شکایات مشتریان