بازاریابی و مهندسی فروش

شناسه : 2628

کد دوره : TM-11-11-7

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

آشنایی مخاطبان با الزامات و ویژگی های بازاریابی و فروشندگی کالاهای صنعتی اعم از سرمایه ای و واسطه ای و نحوه فروش و جلسات فروش در این حوزه


مخاطبین

سرپرستان و کارشناسان بازاریابی و فروش کالاهای صنعتی و سفارشی / مدیران فروش/ نمایندگان فروش کالاهای صنعتی/ سایر علاقه مندان


سرفصل

1. تشریح تفاوت در ماهیت و فرایند فروش کالاهای مصرفی و صنعتی
2. آشنایی با ارتباطات صحیح و اصولی در جلسات فروش صنعتی
3. الزامات شخصیتی و ویژگی های فروشندگان کالاهای فنی و صنعتی
4. آشنایی با رفتار مشتریان در این حوزه
5. نکاتی در خصوص زبان بدن در مسیر جذب و پیشبرد فروش