تدوین طرح های بازاریابی و فروش

شناسه : 2629

کد دوره : TM-11-11-8

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی