تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش

شناسه : 2630

کد دوره : TM-11-11-9

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

-


مخاطبین

کارکنان و کارشناسان واحدهای فروش و بازاریابی، بازاریاب ها(ویزیتورها) و فروشندگان حضوری، بازاریابان مبتدی/ دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، MBA و ... و سایر علاقمندان به فعالیت در حوزه بازاریابی و فروش


سرفصل

آشنایی با تحقیقات بازار و بازاریابی با تمرکز بر تفاوت ها و نقاط مشترک
آشنایی با نحوه انجام تحقیقات بازار و بازاریابی و برنامه ریزی
آشنایی با مفاهیم داده های کلیدی، ایجاد پایگاههای داده، تحلیل و واکشی اطلاعات در تحقیقات بازاریابی
آشنایی با تکنیک ها و ابزارهای کاربردی در فرآیند تحقیقات بازاریابی
بودجه بندی تحقیقات بازاریابی و نحوه سنجش میزان اثربخشی آن
آشنایی مقدماتی با استاندارد تحقیقات بازاریابی
مروری بر مفاهیم، مفروضات و الزامات پیش بینی و کارکردهای ان در بازاریابی
تبیین مفهوم کشش و آشنایی با انواع آن در فرآیند پیش بینی فروش و تقاضای بازار
آشنایی با منابع و داده های ورودی در فرآیند پیش بینی و جمع اوری آن
آشنایی با نحوه کارکرد مهم ترین روش های کمی و کیفی پیش بینی فروش و تقاضای بازار
آشنایی با برخی از خطاهای رایج در پیش بینی فروش و تقاضای بازار