تحلیل رفتار مصرف کننده

شناسه : 2632

کد دوره : TM-11-11-11

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

آشنایی مخاطبان دوره با مفهوم رفتار مصرف کننده و ضرورت آن
کسب مهارت در فهم شیوه های مصرف کننده
آشنایی با شیوه های انگیزش مصرف کنندگان مختلف
استفاده از متغیرهای فرهنگی برای تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کنندگان
درک بهتر از تصمیم گیری های خرید از دیدگاه مصرف کنندگانمخاطبین

کارکنان و کارشناسان واحدهای فروش و بازاریابی، بازاریاب ها(ویزیتورها) و فروشندگان حضوری، بازاریابان مبتدی/ دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، MBA و ... و سایر علاقمندان به فعالیت در حوزه بازاریابی و فروش


سرفصل

1- آشنایی با دانش رفتار مصرف کننده و جایگاه آن در بازاریابی
2- شیوه های آگاهی از نظرات مصرف کننده
3- ارزش و انگیزش در ذهن مصرف کننده
4- تحلیل فرآیند یادگیری و سازمان ادراکی مصرف کننده
5- فرهنگ و متغیرهای فرهنگی مصرف
6- روانشناسی انتخاب و تصمیم گیری در مصرف