مشتری یابی و راهکارهای جذب مشتری

شناسه : 2634

کد دوره : TM-11-11-13

مدت دوره : 9 ساعت

شهریه دوره : 810,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی