مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسه : 2635

کد دوره : AO-11-11

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 1,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی