سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

شناسه : 2636

کد دوره : AO-11-12

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

آشناسازی مخاطبان با مفاهیم و مبانی و ضرورت انگیزش کارکنان، افزایش انگیزه و افزایش کارامدی


مخاطبین

مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی/ مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی/ مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار/ دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و .../ سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه


سرفصل

چگونگی نحوه بهره برداری از آثارتحلیلی عملکرد درتطبیق با نظام توزیع پاداش انگیزش وبرنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد
آشنائی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد و نظام توزیع پاداش انگیزشی
آشنائی با چگونگی تجزیه وتحلیل داده های آماری عملکرد درتناسب با اهداف سازمان بابهره گیری از نظام هماهنگ سنجش عملکرد
آشنائی با ماتریس ارتباطی سیستمهای توزیع پاداش انگیزش با سامانه نرم افزاری مدیریت عملکرد
مروری بر تعاریف ، مفاهیم و تئوری‏های انگیزش
آشنایی با ویژگی های شخصیتی کارکنان
نگاهی بر مفهوم قدردانی
کارکنان و آثار مورد انتظار و منابع تخصیص آن
آشنائی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد ونظام توزیع پاداش انگیزش
طرح ریزی وتدوین شیوه نامه توزیع دستمزد تشویقی (پاداش انگیزش) با توجه به آثار و نتایج عملکرد
طرح ریزی و تدوین شیوه نامه نظام انگیزشی نخبگان سازمانی برپایه ابتکارات ونوآوریها