مهارت های برقراری ارتباط موثر

شناسه : 2637

کد دوره : AO-11-13

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

در این دوره تلاش خواهد شد انواع مختلف ارتباطات اعم از ارتباطات کلامی و غیر کلامی مورد بررسی قرار گرفته و نقش هر یک در دستیابی به اهداف ارتباطی بررسی شود.


مخاطبین

مدیران و کارشناسان واحدهای فروش، بازاریاب ها(ویزیتورها)، فروشندگان حضوری، دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، MBA و سایر علاقمندان به فعالیت حرفه ای در حوزه فروش


سرفصل

ارتباطات شفاهی، مکتوب، تصویری و ترکیبی
تقسیم بندی افراد در گروه موثر
تیپ های رفتاری مخاطب
اهداف ارتباطی – حفظ اعتماد به نفس
تخریب مخاطب
دریافت اطلاعات از مخاطب – خودشناسی
بهانه های ارتباطاتی
معرفی نرم افزارهای حرفه ای در ارتباطات
پخش فیلم
تعریف ارتباطات
نگاهی گذرا به تاریخچه ارتباطات
دسته بندی ارتباطات از جهات مختلف
انواع ارتباطات غیر حضوری
ارتباطات حضوری و نقش ظاهر در مخاطب
آیینه کاری
ارتباطات کلامی
ارتباطات غیر کلامی،NLP-Body Language
ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی