آموزش روسای دفتر مدیران

شناسه : 2640

کد دوره : AO-11-16

مدت دوره : 20 ساعت

شهریه دوره : 1,400,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

1- افزایش و ارتقاء توانمندی های مسئولین دفاتر در تعامل با مدیران، همکاران، و ارباب رجوع
2- افزایش مهارت در انجام مسئولیت های محوله اداری
3- بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی و مذاکرات و امور جاری در سازمانمخاطبین

کارشناسان و کارکنان سازمانی که به هر نحو با تهیه و تدوین مستندات و مکاتبات اداری سروکار دارند ...


سرفصل

1- ارتباطات سازمانی
2- الزامات شخصیتی و اخلاقی
3- وسایل و ابزارهای مسئول دفتر
4- مهارت های ارتباطی
5- مهارت پاسخگویی تلفنی
6- وظایف اداری و دفتری
7- مهارت تعیین وقت جلسه
8- گردهایی ها و همایش ها
9- اصول بایگانی و مدیریت اسناد
10- نقش زبان حرکات بدن در برقراری ارتباط موثر
11- وقت شناسی و مدیریت زمان مسئولین دفاتر
12- نقش هوش هیجانی EQ در موفقیت مسئولین دفاتر نمونه و برجسته
13- وظایف و نقش مسئول دفتر
14- ویژگی های مسئولین دفاتر حرفه ای
15- چگونه با مدیر خود رفتار نماییم
16- مهرت انتقال صحیح اطلاعات به مدیران
17- اصول روانشناسی ارتباطات
18- چگونگی تنظیم قرار ملاقات
19- نحوه تنظیم فرم صورت جلسه
20- امور مالی مسئولان دفاتر
21- اصول نامه نگاری و گزارش نویسی اداری