مدیریت امور اسناد و بایگانی

شناسه : 2641

کد دوره : AO-11-17

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی