کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی

شناسه : 2643

کد دوره : AO-11-19

مدت دوره : 12 ساعت

شهریه دوره : 840,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی