هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

شناسه : 2645

کد دوره : AO-11-21

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 2,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی