سیستم های مدیریت اطلاعات MIS و هوشمندسازی کسب و کار

شناسه : 2647

کد دوره : AO-11-23

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی