مهارت های مدیریت

شناسه : 2648

کد دوره : AO-11-24

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 2,800,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی