مدیریت اثربخش جلسه

شناسه : 2651

کد دوره : AO-11-27

مدت دوره : 3 ساعت

شهریه دوره : 360,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی