کارتیمی و راه اندازی کسب و کار

شناسه : 2652

کد دوره : AO-11-28

مدت دوره : 9 ساعت

شهریه دوره : 810,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

-


مخاطبین

-


سرفصل

راهکارهای توسعه کارتیمی
بررسی راهکارهای ایده پردازی و پرورش خلاقیت و نوآوری
اصول و فنون ارایه طرح به سرمایه گذار
اعتبار سنجی ایده ها و کمینه محصول پذیرفتنی
مبانی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای نوپا