تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ویژه بانکداری

شناسه : 2653

کد دوره : BA-11-11

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی