امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها

شناسه : 2654

کد دوره : PL-11-12

مدت دوره : 16 ساعت

شهریه دوره : 1,120,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی