کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و بانکی

شناسه : 2655

کد دوره : PL-11-13

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی