اصول بازاریابی و فروش خدمات بانکی و مالی

شناسه : 2656

کد دوره : PL-11-14

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی