CRM در بانکها و بانکداری

شناسه : 2657

کد دوره : PL-11-15

مدت دوره : 12 ساعت

شهریه دوره : 840,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی

اهداف دوره

-


مخاطبین

-


سرفصل

1- تعریف مشتری و انواع مشتریان
2- اهمیت مشتریان و مشتری مداری
3- شناخت انواع مشتریان
4- خدمات ممتاز و عمومی
5- نحوه برخورد با مشتری
6- قوانین طلایی ارائه خدمات مشتری و چگونگی رفتار با مشتری
7- راه های تقویت مشتری مداری
8- بررسی خواسته های مشتریان
9- ویژگی های مدیران و کارکنان مشتری مدار
10- مزایای خدمات ممتاز برای بانک و مشتریان
11- مثلث موفقیت (بانک، کارکنان و مشتریان)
12- نقش کارکنان در ارائه خدمات
13- لحظات طلایی ارائه خدمات
14- ابعاد مختلف خدمت رسانی
15- کیفیت خدمات رسانی
16- اهمیت دادن به انتظارات مشتریان
17- بهبود روابط با مشتریان
18- متحیر کردن مشتریان (نیاز سنجی، رضایت مندی و ایجاد ارزش افزوده)
19- تمرین روش های بهبود اعتماد از دست رفته مشتریان و تست بررسی میزان مشتری مداری سازمان و کارکنان ( در صورت درخواست و نیاز )