رباتیک مقدماتی

شناسه : 2674

کد دوره : 191712130

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 4,990,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0