رباتیک متوسط

شناسه : 2675

کد دوره : 25

مدت دوره : 25 ساعت

شهریه دوره : 5,410,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0