برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

شناسه : 2677

کد دوره : 191415134

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 7,010,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0