برنامه نویسی مقدماتی نوجوانان

شناسه : 2679

کد دوره : 191415137

مدت دوره : 60 ساعت

شهریه دوره : 9,930,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : 0