بررسی های تحلیلی و تحلیل های آماری در مدیریت مالی با استفاده از نرم افزار spss

شناسه : 2701

کد دوره : AF-11-14

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی