ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR

شناسه : 2703

کد دوره : AF-11-16

مدت دوره : 30 ساعت

شهریه دوره : 2,100,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی