تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

شناسه : 2704

کد دوره : AF-11-17

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی