تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران

شناسه : 2705

کد دوره : AF-11-18

مدت دوره : 24 ساعت

شهریه دوره : 1,680,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی