اصول و فنون قیمت گذاری

شناسه : 2707

کد دوره : AF-11-20

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی