نرم افزار Ansys Workbench مقدماتی

شناسه : 2716

کد دوره : 153716123

مدت دوره : 45 ساعت

شهریه دوره : 36,750,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -