شبیه سازی با نرم افزار HYSYS سطح یک

شناسه : 2719

کد دوره : 153515128

مدت دوره : 35 ساعت

شهریه دوره : 29,250,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -