شبیه سازی با نرم افزار HYSYS سطح دو

شناسه : 2720

کد دوره : 153515126

مدت دوره : 40 ساعت

شهریه دوره : 33,750,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : -