کارگاه نبرد و شکار در بازار سهام

شناسه : 2782

کد دوره : TM-33-10

مدت دوره : 4 ساعت

شهریه دوره : 480,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی