کارگاه سیستم سرمایه گذاری در بورس

شناسه : 2783

کد دوره : TM-33-11

مدت دوره : 8 ساعت

شهریه دوره : 720,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی