آشنایی با مقررات مقابله با دامپینگ در تجارت بین الملل(آنتی دامپینگ)

شناسه : 2786

کد دوره : TM-33-14

مدت دوره : 4 ساعت

شهریه دوره : 480,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی