تکنیکهای متقاعد سازی

شناسه : 2787

کد دوره : TM-33-15

مدت دوره : 7 ساعت

شهریه دوره : 630,000 ریال

پیش نیاز : ندارد

توضیح : ویژه مرکز آموزش بازرگانی